kadgod ili kad god

Kako se piše kadgod ili kad god?

Ispravna su oba oblika, ali njihovo značenje je drugačije.
Oblik kadgod upotrebljava se u značenju katkad, nekad.
Sa druge strane, oblik kad god se koristi sa značenjem uvek kada, svaki put kada.

Primeri:

Kad god rešim da zaboravim tu situaciju, nešto me podseti na to.
Javi se kadgod, očekujem te.
Kad god pomislim da sam naučila sve, naiđem na neki nepoznati pojam.