egoist ili egoista

Kako se piše egoist ili egoista?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.

Značenje ove reči je osoba koja je sebična i samoživa.

Primeri u rečenicama:

Ne mogu da živim s njim, veliki je egoista!

Da li je on zaista toliki egoist?

Ne bih podnela da mi je muž egoista.