đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene.

Ovaj prilog je turskog porekla i značenje je još-još, koliko-toliko, kojekako. Predstavlja nešto što se može podneti.

Primeri u rečenicama:

Ovog petka vreme je bilo đene-đene.

Ta haljina mi je đene-đene.

Predstava je đene-đene.