ikuda ili i kuda

Kako se piše ikuda ili i kuda?

Piše se ikudau funkciji priloga, na primer:

Hoćete li ići ikuda ovog leta? 

Dozvoljeno je odvojenopisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika i i zameničkog priloga kuda, na primer:

I kuda sada treba da idem?