nadlećući ili nadletajući

Kako se piše nadlećući ili nadletajući?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadlećući.

U pitanju je glagolski prilog sadašnji. Ovaj glagolski oblik se gradi tako što se na 3. l. mn. prezenta doda nastavak -ći (nadleću- + -ći).

Međutim, česte su greške poput: plakajući umesto plačući, vikajući umesto vičuči, poznavajući umesto poznajući itd.

Primer u rečenici:

Nadlećući gradom, bili su oduševljeni pejzažem ispod njih.