Oznaka: đene-đene

đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene. Ovaj prilog je turskog porekla i značenje je još-još, koliko-toliko, kojekako. Predstavlja nešto što se može podneti. Primeri u rečenicama: Ovog petka vreme je bilo đene-đene. Ta haljina mi je đene-đene. Predstava je đene-đene.