Oznaka: peli

peli ili penjali

Kako se piše peli ili penjali?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.Peli i penjali predstavljaju radne glagolske prideve.Infinitiv ovih glagola glasi peti i penjati.Radni glagolski pridev od glagola penjati u jednini glasi penjao-penjala-penjalo, a u množini glasi: penjali-penjale-penjalaRadni glagolski pridev  glagola peti u jednini glasi: peo-pela-pelo, a u množini glasi peli-pele-pela.Primeri u rečenicama:Peli […]