peli ili penjali

Kako se piše peli ili penjali?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Peli i penjali predstavljaju radne glagolske prideve.

Infinitiv ovih glagola glasi peti i penjati.

Radni glagolski pridev od glagola penjati u jednini glasi penjao-penjala-penjalo, a u množini glasi: penjali-penjale-penjala

Radni glagolski pridev  glagola peti u jednini glasi: peo-pela-pelo, a u množini glasi peli-pele-pela.

Primeri u rečenicama:

Peli su se uzbrdo.

Da li su se penjali na drvo?

Hej, pa već ste se peli tu!