prodavačicin ili prodavačičin

Kako se piše prodavačicin ili prodavačičin?

Prema srpskom pravopisu pravilno je prodavačicin.

Imenica ovog prideva glasi prodavačica. Kada se imenice završavaju na nastavak –čica, onda dolazi do odstupanja od palatalizacije (slovo c ispred slova i u slovo č) prilikom tvorbe prisvojnih prideva. Npr. pevačicin, klizačicin, krojačicin, spremačicin, devojčicin, igračicin, plesačicin…

Primeri u rečenicama:

Prodavačicina ljubaznost me je iznenadila.

Da li je ovo prodavačicin rajf?

Da li ste Vi prodavačicin muž?