gluh ili gluv

Kako se piše gluh ili gluv?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Koriste se ravnopravno u srpskom jeziku.

Komparacija ovih prideva je drugačija.

Tako da komparativ prideva gluh glasi gluši, dok superlativ glasi najgluši. Promena koja je izvršena u komparaciji se naziva jotovanje.

Komparativ prideva gluv glasi gluvlji, dok superlativ glasi najgluvlji. Ovde je izvršeno jotovanje (na osnovu gluv dodaje se nastavak ji, te se dobija gluvlji, najgluvlji).

Primeri u rečenicama:

Pas je star i gluh.

Da li je on gluv?

Moraš glasnije da pričaš, jer je deda gluv!