pritom ili pri tom(e)

Kako se piše pritom ili pri tom(e) ?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno.

Pritom koristimo u značenju istovremeno.

Pri tom(e) koristimo u značenju povrh toga.

Primeri u rečenicama:

     Čekala je poziv i pritom razmišljala kada će on doći.

     Živeo je u bedi, ali i pri tom(e) je uvek ostao optimističan.

     Ručala je i pritom radila svoj esej iz engleskog.