Oznaka: Pandorina kutija

pandorina kutija ili Pandorina kutija

Kako se piše Pandorina kutija ili pandorina kutija?Prema srpskom pravopisu pravilno je Pandorina kutija.U grčkoj mitologiji Pandorina kutija je bila kutija svih zla.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom.Npr. Teslin transformator, Njutnov zakon, Hukov zakon, […]

Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat?Pravilno se piše  Ahilova peta.Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, stručni ili simbolički naziv ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Bazedovljeva bolest, Eustahijeva truba, Voltin […]