Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat?

Pravilno se piše  Ahilova peta.

Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov-ev-in, stručni ili simbolički naziv ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Bazedovljeva bolest, Eustahijeva truba, Voltin luk, Tesline struje, Molotovljev koktel, Pančićeva omorika, Gordijev čvor.

Ahilova peta je izraz koji označava nečiju slabu tačku ili ranjivost. Kada kažu , npr. “to je njegova ahilova peta” znači “to je njegova slabost.”