predstava ili pretstava

Kako se piše predstava ili pretstava?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je predstava.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Večeras idemo da gledamo predstavu.

Da li si gledao u pozorištu ovu predstavu?

Hej, pa sutra će se igrati nova predstava u pozorištu!