Oznaka: ogrubeti

ogrubeti ili ogrubiti

Kako se piše ogrubeti ili ogrubiti? Prema srpskom pravopisu oba glagola se pišu, ali u različitim kontekstima. Kada neko postane grub koristi se glagol ogrubeti, dok glagol ogrubiti koristimo u značenju učiniti grubim. Primeri u rečenicama: Tokom godina, ogrubeo je. Ogrubiti ovu stvar predstavlja izazov! Da li je ona ogrubela?