i te kako ili itekako

Kako se piše i te kako ili itekako?

Piše se i te kako

Obično se zamenice složene sa i– i ni– u padežima bez predloga pišu spojeno (niko, ništa, iko, išta, ikoji). Međutim, kad se ove sastavnice upotrebe sa predlogom ili kada imaju rečcu za isticanje, onda se te sastavnice pišu odvojeno: i te kako, i te kakav, i te koliki