guščiji ili guščji

Kako se piše guščiji ili guščji?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Češće se upotrebljava pridev guščiji.

Sufiks –ji , može posedovati i oblik –iji, ali se češće upotrebljava nastavak –ji. Npr. dečji, kozji, zečji…

Nastavak –iji se uglavnom koristi kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. Npr. ovčiji.

Primeri u rečenicama:

Guščije pero se nekada koristilo za pisanje.

Šta predstavlja guščija koža?

Hej, kupi mi guščiju mast!