novonastali ili novo nastali

Kako se piše novonastali ili novo nastali?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novonastali.

Sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni itd.)

Složenice koje počinju sa reči novo uvek se pišu spojeno i to je pravilo koje se poštuje.

Primeri u rečenicama:

On je preuzeo na sebe novonastalu situaciju?

Da li te imali još novonastalih slučajeva?

Mislm da če novonastali bend imati dobre hitove.