Oznaka: lična zamenica

ja i ti ili ti i ja

Kako se piše ja i ti ili ti i ja?Ispravan redosled je ti i ja.Lična zamenica za prvo lice ja se uvek nalazi na kraju.Ona je poslednja i prilikom nabrajanja.Primeri:Otići ćemo odavde, samo ti i ja.Ti i ja smo bili u pravu za sve, govorio sam ti to.Zar ne nastupamo večeras Marko, Ana i ja?

sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom?Pravilno se piše se odvojeno, sa mnom. Sa je predlog, a mnom lična zamenica za prvo lice jednine (ja) u instrumentalu. Pravilan je i oblik mnome, koji se koristi u instrumentalu bez predloga, dok se sa predlogom koristi nenaglašeni oblik mnom. Predlog sa u spoju sa ličnim zamenicama uvek […]