trebaš ili trebalo bi

Kako se piše trebaš ili trebalo bi

Glagol trebati je bezličan ukoliko se upotrebljava u složenom predikatu.

Trebalo bi da napravim bolji plan za učenje.

Treba da provozam malo stari automobil.

Trebalo bi da kupimo karte na vreme za koncert. 

Kada se upotrebljava kao prost predikat onda može biti ličan.

Trabam tvoju knjigu. Trebaš mi stvarno.

Trebam te ljubabvi. 

Dakle, oba primera će biti tačna ali u različitim gramatičkim situacijama.