Oznaka: konjunkcija

konjunkcija ili konjukcija

Kako se piše konjunkcija ili konjukcija?Iako se u govoru često čuje konjukcija, ispravno je samo konjunkcija. Reč potiče od čatinske reći conjunctio, što znaći spajanje, združenje.Primeri u rečenicama:Moram da prepišem definicije konjunkcije i disjunkcije.Anu zanima astrologija, danas nam je govorila o konjunkciji i položajima nebeskih tela.Šta je to konjunkcija, šta disjunkcija, a šta ekvivalencija?