Oznaka: histerisati

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom značenju.Ukoliko želimo da kažemo da neko ima histeričan napad ili se ponaša histerično, besni i slično, onda se upotrebljava glagol histerisati.U slučajevima kada neka druga osoba izaziva histeriju kod nekog onda koristimo glagol histerizirati.Primeri u rečenicama:Ne mogu više […]

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati?Pravilno je i jedno i drugo, razlika je u značenju.  Histerisati znači imati histerijski napad, a histerizirati znači činiti nekoga histeričnim, na primer: histerizirati narod. Ljudi često misle da je pravilno samo histerisati, jer im histerizirati zvuči kao kroatizam.  Šta je histerija? Šta znači histerija?