Oznaka: histerisati

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom značenju. Ukoliko želimo da kažemo da neko ima histeričan napad ili se ponaša histerično, besni i slično, onda se upotrebljava glagol histerisati. U slučajevima kada neka druga osoba izaziva histeriju kod nekog onda koristimo glagol histerizirati. Primeri […]

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati? Pravilno je i jedno i drugo, razlika je u značenju.   Histerisati znači imati histerijski napad, a histerizirati znači činiti nekoga histeričnim, na primer: histerizirati narod.  Ljudi često misle da je pravilno samo histerisati, jer im histerizirati zvuči kao kroatizam.   Šta je histerija? Šta znači histerija?