bespotreban ili bezpotreban?

Kako se piše bespotreban ili bezpotreban?

Piše se bespotreban.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev potreban dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezpotreban) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prelazi u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Neću da nosim i ovaj drugi ranac, bespotreban je.
Nemojte da pakujete bespotrebnu odeću, nećete imati mesta za sve.
Bespotrebno ste se posvađali, a mogli ste sve na lep način da rešite.
Ići ćemo ovim putem, bespotrebno je da opet prolazimo kroz šumu.