Oznaka: element

elemenat ili element

Kako se piše elemenat ili element? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju. Kada se u rečima stranog porekla nađe suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno. Primeri u rečenicama: Periodni sistem elemenata mi je oduvek bio interesantan. Koji element kupuješ? Element koji mi […]