aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja?

Pravilno se piše aktivistkinja.

U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju sa -kinja odstupamo od pravila gubljenja suglasnika. Tačnije ne uprošćavamo suglasničke grupe radi lakšeg izgovaranja reči.

Stilistkinja, artistkinja, flautistkinja…

Aktivistkinja – Primeri u rečenici:

Aktivistkinja napredne stranke ne voli opoziciju.

Marija je aktivistkinja humanitarne organizacije, nemojte je zaboraviti.

Aktivistkinje mladih srbije su konačno na okupu.