nazdravlje ili na zdravlje

Kako se piše nazdravlje ili na zdravlje?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nazdravlje u funkciji priloga, odnosno uzvika, kada se nekome čestita ili kad neko kine kaže se nazdravlje u smislu neka ti je dobro zdravlje.

Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, npr: Moraš da pripaziš na zdravlje.

Primeri u rečenicama:

  • Apćiha!
  • Nazdravlje!

Zašto kažemo „nazdavlje“ kada neko kine?