naovamo ili na ovamo

Kako se piše naovamo ili na ovamo?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše naovamo u funkciji priloga.

Prilog naovamo znači na ovu stranu, u ovom pravcu ili do današnjeg vremena. Uvek se piše spojeno.

Primeri u rečenicama:

Hoće li profesor računati poene od januara naovamo?

Kreni od stuba naovamo!

Vetar je krenuo sa juga naovamo.