Gađenje

Šta je Gađenje?

Gađenje je emocionalna reakcija koja se javlja kada subjekt percipira neki objekat ili situaciju kao neprijatnu, odbojnu ili štetnu. To se često odnosi na hranu, mirise ili druge fizičke aspekte koji se percipiraju kao nečisti ili nehigijenski. Gađenje je fizičko i emocionalno osećanje koje može da dovede do mučnine ili povraćanja kao mehanizma zaštite organizma od unošenja štetnih supstanci. Potrebno ga je razlikovati od prezira, koji je emocija koja se javlja prema osobi ili grupi ljudi.