na jesen ili najesen

Kako se piše na jesen ili najesen?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na jesen.

Predloške veze s nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno: na leto, na jesen, u proleće itd.

Primeri u rečenicama:

Idemo u Pariz na jesen.

Hoćete li doći kod nas na jesen?

Ovde je česta greška jer ljudi povučeni metatonijskim prenošenjem akcenta na proklitiku u nekim govorima pišu ovu konstrukciju spojeno (nȁ jesen).