Oznaka: ekskurzija

ekskurzija ili eskurzija

Kako se piše ekskurzija ili eskurzija?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ekskurzija.Reč je latinskog porekla (excursio).Značenje ove imenice jeste grupno kraće putovanje u kulturne, sportske, zabavne i druge svrhe.Primeri u rečenicama:Sva deca idu na ekskurziju.Da li ćeš ići na ekskurziiju?Ura, jedva čekam da krenemo na ekskurziju!