nažalost ili na žalost

Kako se piše nažalost ili na žalost?

Oba oblika su pravilna, u zavisnosti od namene u rečenici.

Ako želimo da opišemo neku radnju, koristićemo oblik nažalost, pri čemu ćemo isti odvojiti zarezom.

Primeri u rečenici:

Nažalost, neću moći da prisustvujem.

Vaš odgovor, nažalost, nije tačan.

Ukoliko želimo koristiti reč žalost, tada ćemo na pisati odvojeno, u skladu sa pravilima deklinacije, odnosno promene reči po padežima.

Na moju veliku žalost, propustila sam sinoćnju emisiju.