ekvivalenat ili ekvivalent

Kako se piše ekvivalenat ili ekvivalent?

Prema srpskom pravopisu obe reči su pravilno napisane, s tim da je češći izraz ekvivalent.

Ova reč je latinskog porekla (aequivalens).

Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

Primeri u rečenicama:

Kada su dve jednačine ekvivalentne?

Ne razumem kada su dve jednačine ekvivalentne.

Molim te mi objasni kako da naučim ekvivaltne jednačine.