k ili ka

Kako se piše k ili ka?

Ispravna su oba oblika, ali postoje i neka pravila prilikom njihove upotrebe.
Prošireni oblik ka se mora upotrebiti kada se nađe ispred reči koje počinju istim ili sličnim suglasnikom. Kod ostalih upotreba koriste se oba oblika.

Primeri:

Da li možeš da kreneš ka Goranu?
Išao je k meni i gledao me je pravo u oči.
Videla sam da je hodao ka meni.