naopačke ili naopako

Kako se piše naopačke ili naopako?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ovo su dubleti.

Značenje reči naopačke ili naopako je obrnuto, u obrnutom položaju, kako ne treba, pogrešno postavljeno…

Primeri u rečenicama:

Sve je krenulo naopačke!

Jesi li ti to obukla majicu naopako?

Sve što je nacrtao visilo je naopačke.