frekvenca ili frekvencija

Kako se piše frekvenca ili frekvencija?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće se upotrebljava imenica frekvencija.

Reč je latinskog porekla (frequentia). Značenje ove reči jeste često ponavljanje, često činiti, navala, velika posećenost.

U elektrotehnici se frekvencija odnosi na naizmeničnu električnu struju, dok npr. u akustici na zvuk.

Primeri u rečenicama:

Koliko čujni zvuk pokriva frekvencije?

Šta predstavlja srčana frekvencija?

Dnevna frekvencija otkucaja srca se razlikuje kod ljudi.