Oznaka: gnev

Gnev

Šta je Gnev? Gnev je osećanje koje proizilazi iz osećaja povređenosti ili ugroženosti i koje se manifestuje kroz agresivno i destruktivno ponašanje. Gnev se može manifestovati na različite načine, od verbalnih izliva do fizičkog nasilja. Gnev može biti usmerena prema određenom objektu ili situaciji, ili može biti generalizovana i usmerena prema svim objektima i situacijama. […]

Furor

Šta je Furor? Furor predstavlja jak emotivni odgovor na neku percepciju smatranu kao nepravda ili kršenje moralnih principa. On se odlikuje izraženom agresivnošću, željom za osvetom i potrebom da se kazni onaj koji je smatran krivcem. Ova emocija može biti korisna u situacijama kada je potrebno brzo reagovati na neku situaciju, ali ukoliko se ne […]