akcenat ili akcent

Kako se piše akcenat ili akcent?

Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Preporučujemo da koristite imenicu akcenat umesto akcent.

Primeri reči akcenat ili akcent u rečenicama:

Zašto kažu da imam seljački akcenat, kada sam rođen u Novom Sadu?

Molim te pročitaj pravila akcentovanja u srpskom jeziku!

Raspord akcenata u našem jeziku.