petrolejci ili petrolejki

Kako se piše petrolejci ili petrolejki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati petrolejci, dok u genitivu množine pravilno je petrolejki.

U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.

Padežjedninamnožina
Nominativpetrolejkapetrolejke
Genitivpetrolejkepetrolejki
Dativpetrolejcipetrolejkama
Akuzativpetrolejkupetrolejke
Lokativpetrolejcipetrolejkama
Vokativpetrolejkopetrolejke
Instrumentalpetrolejkompetrolejkama

Primeri u rečenicama:

Šta se nalazi u petrolejci?

U petrolejci postoji fitilj.

Da li znaš gde da kupim petrolejku?