gravira ili gravura

Kako se piše gravira ili gravura?

Prema srpskom pravopisu oba oblika ove reči su pravilna.

Reč je francuskog porekla (gravure).

Značenje ove reči jeste urezivanje.

Primeri u rečenicama:

Da li si ovo gravirao?

Ona gravira srebro po povoljnoj ceni.

Hej, pa možeš da dizajniraš laserske gravure na nakitu!