Oznaka: častan

Pravopis na slovo Č

U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči. Kako se pravilno pišu sledeće reči: caričin      caricincentimetar     cantimetarcilindar      cilindercrnji      crnijicrtežom      crtežemamiti     čametičaršav     čaršafčastan     časančasna     častnačestitki     čestitcičetiri     četričetiristo     četirstočetrnaest     četrnestčetvorostruki     četvostrukičinilac     činiocčitalac     čitaocčudesan     čudestančudesna     čudestna Ovo je stranica sa brzim pravopisnim odgovorima bez detaljnog objašnjenja, ako želite detaljan opis reči pretražite na prvoj […]

istovrstan ili istovrsan

Kako se piše istovrstan ili istovrsan? Piše se istovrstan.  Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda će t ostati, to se najčešće dešava u muškom rodu, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan. 

izrastao ili izrasao

Kako se piše izrastao ili izrasao? Piše se izrastao.  Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk, stl se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda će t ostati, to se najčešće dešava u muškom rodu, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan.

izvrstan ili izvrsan

Kako se piše izvrstan ili izvrsan?  Piše se izvrstan.  Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda će t ostati, to se najčešće dešava u muškom rodu, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan.