odšetati ili otšetati

Kako se piše odšetati ili otšetati?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je odšetati.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova š ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Odšetao je, bez pozdrava.

Da li ćeš samo tako odšetati?

Hej, pa samo je odšetao! Šta sam mogla da uradim?