iako ili i ako

Kako se piše iako ili i ako?

Ova oblika su gramatički ispravna, u zavisnosti od namene u rečenici.

Ako želimo koristiti veznik čiji su sinonimi premda, makar, i pored toga što, pisaćemo iako.

Na primer:

Iako mi je toplo, poneću jaknu sa sobom za svaki slučaj.

Ako želimo koristiti veznik i, pri čemu nastavljamo rečenicu uslovom ako, tada se piše odvojeno – i ako.

Na primer:

Izdržaću do kraja, pa čak i ako ostali odustanu.