APOSTROF (‘)

Kada se koristi Apostrof (‘)? Zašto se koristi Apostrof (‘)?

Apostrof se stavlja umesto izostavljenog slova ili sloga: Ili kupi alat, il’ ostavi zanat. Ti’o (tiho) noći… Man se, Ivo, vraga u mejdana!
Ali, ako je neki samoglasnik nastao sažimanjem dva samoglasnika, apostrof se ne stavlja: ko (kao), reko (rekao), došo (došao), oro (orao), slušo (slušao), gledo (gledao)….


U književnom jeziku nije dopušteno ovakvo sažimanje samoglasnika, sem u slučajevima kada treba obeležiti osobenost narodnog govora.


Apostrof se ne stavlja na kraju krnjeg infinitiva u futuru, kada se ovaj oblik piše kao dve reči: čitat ću, nosit ću…


Kada se Apostrof (‘) ne koristi?

Apostrof se ne stavlja umesto pokretnih samoglasnika: sad — sada, tad — tada, s — sa, k — ka itd. ne: s’ k’ i sl.