otprilike ili odprilike

Kako se piše otprilike ili odprilike?

Prema pravilima srpskog jezika, ispravno je napisati otprilike.

Reč otprilike sastavljena je iz dve reči – od i prilika. Kada od ove dve reči želimo da konstruišemo pridev, tada primenjujemo pravilo jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik d će ispred bezvučnog suglasnika p preći u bezvučni oblik t.

Primeri u rečenici:

Ne morate mi izmeriti tačnu gramažu, stavite otprilike dve kašike.

Koliko ste udaljeni? Otprilike 50 kilometara.