Oznaka: nadpis

natpis ili nadpis

Kako se piše natpis ili nadpis?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše natpis. U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a d zvučan (nad- + -pis), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas d preći u svoj parnjak t. Takvi su i […]