akvedukt ili akvadukt

Kako se piše akvedukt ili akvadukt?

Prema  šestotomnom Rečniku Matice srpske pravilno je i jedno i drugo.

Treba napomenuti da u rečniku SANU i u jednotomnom Rečniku Matice srpske stoji napisano akvadukt. U Velikom rečniku stranih reči I. Klajna i M. Šipke i u Pravopisnom rečniku M. Šipke stoji da je pravilno akveduktdok prema ovim rečnicima akvadukt  je nepravilno. 

Ova reč je latinskog porekla. Aqua znači voda, a ductus znači kanal. Tako da ova reč označava u arhitekturi označava kanal koji služi za sprovođenje vode.

Primeri u rečenicama:

Nikada nisam videla akvadukt.

Ko je izgradio akvedukt ?

Ovaj akvadukt je zaista veličanstven!