očekujući ili očekivajući

Kako se piše očekujući ili očekivajući?

Prema srpskom  pravopisu piše se očekujući.

Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji se gradi od trećeg lica množine prezenta glagola očekivati (očekuju) i dodaje se nastavak –ći.

Primeri u rečenicama:

Očekujući probleme, ništa nije postigla.

Da li su oni uveli kontrolu očekujući migrante?

Postavila je pitanje očekujući da će čuti istinu.