odreda ili od reda

Kako se piše odreda ili od reda?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitim kontekstima.

Odreda predstavlja prilog i piše se zajedno kada znači redom, bez razlike.

Kada se od reda koristi u doslovnom značenju, potrebno je ove dve reči napisati odvojeno.

Primeri u rečenicama:

Ona je odlazila od reda do reda, nadajući se da će naći ono za čim je tragala.

Da li su svi odreda uradili kao što je rečeno?

Svi ste odreda uradili isto.