aspekat ili aspect

Kako se piše aspekat ili aspekt?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće je u upotrebi aspekt.

Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasničke grupe kt i nt, one se mogu razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

Reč je latinskog porekla aspicio što znači pogled.

Primeri u rečenicama:

Kakvi su mi aspekti za ljubav ovog meseca?

Ovaj aspekt pokazuje da ćete imati puno sreće.

Da li znaš da protumačiš ove astrološke aspekte?