iscrtati ili izcrtati

Kako se piše iscrtati ili izcrtati?

Pravilno je iscrtati

U ovoj reči je došlo do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kako je suglasnik z zvučan, a glas c bezvučan, mora doći do njihovog izjednačavanja, tako da će glas z preći u svoj parnjak s

Na primer:

Iscrtala sam celu svesku